Kotipesä

Tukea sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti syrjäytyneille ja syrjäytymisvaarassa oleville henkilöille.

Hankkeen kohderyhmänä on henkilöitä, joiden sosiaalinen osallisuus on uhatuin ja jotka tarvitsevat tukea peruselämään, työ- ja toimintakyvyn parantamista ja sosiaalisen osallisuuden tukemista. Näitä ryhmiä ovat mm. pitkäaikaistyöttömät, päihdeongelmaiset, mielenterveyskuntoutujat, muutoin työmarkkinoiden ulkopuolelle jääneet ja rikoskierteissä olevat kangasalalaiset henkilöt.

Kotipesä-toiminnalla haetaan ratkaisuja heikossa työmarkkina-asemassa ja syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden kunnallisiin palveluihin ohjautumiseen, asumiskykyä ja elämänhallintaa vaikeuttaviin asioihin, asumistaitojen puutteisiin, vajaakuntoisuuteen, päihde- ja mielenterveyden häiriöistä kärsivien tukemiseen ja motivaation puutteeseen sekä asiakkaan ikään liittyviin pulmiin. Ratkaisuja haetaan myös talouden ja toimeentulon, asumisen, vaikeiden perhetilanteiden, sosiaalisten ongelmien sekä fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin ja terveyden kysymyksiin erilaisia syrjäytymispolkuja huomioiden.

Seuraa meitä myös Facebookissa & Instagramissa

Viadia_logo

Hankevastaava

Sosionomi

Matti Heikkinen
Puh. 050 511 7966
matti.heikkinen(at)viadia.fi

Viadia_logo

Hankeohjaaja

Terapeutti

Leena Siintoharju
Puh. 050 501 7025
leena.siintoharju(at)viadia.fi

Hanketta tukemassa: