Kadulta Kotiin

Kadulta kotiin -hanke pyrkii tavoittamaan ja asuttamaan välivuokrausmallilla toistuvasti vankilasta asunnottomaksi vapautuvia, sekä täysin kadulla asuvia henkilöitä.

Hankeen tavoitteena on toteuttaa ja testata matalan kynnyksen uudenlaista, hajasijoitetun välivuokra-asuttamisen mallia, kadulla asuville pitkäaikaisasunnottomille Tampereella. Hankkeessa etsitään erityisesti niitä henkilöitä, jotka eivät käytä viimesijaisiakaan sosiaalipalveluita. Kohderyhmän henkilöt saavat mahdollisuuden ja valmiuksia itsenäiseen asumiseen ja arvokkaaseen loppuelämään.

Oman asunnon saaminen nostaa ihmisen elämänarvoa. Asunnon ja tarvittavan tuen avulla, näillä ihmisillä on mahdollisuus olla osa yhteiskuntaa ja tuntea itsensä osallisiksi ja hyväksytyiksi. Myös mahdollisuus työllistyä kasvavaa ja tyytyväisyys paranee useilla elämän osa-alueilla. Pitkällä aikavälillä hanke vähentää asunnottomuuden aiheuttamia paineita ympäristölle ja myös vähentää yhteiskunnalle aiheutuvia kuluja.

Kohderyhmä:

-Pitkäaikais- ja katuasunnottomat sekä toistuvasti vankilasta asunnottomaksi vapautuvat.
-Henkilöt, joiden kanssa viranomaistyöskentely on mahdotonta elämänhallinnan menettämisen vuoksi.

Sosiaallihuoltolaki- ja muut lait takaavat jokaiselle kuntalaiselle kulloinkin soveltuvan majapaikan kotikunnan toimesta. Näiden palvelujen ulkopuolelle jättäytyneiden asukkaiden tilanne on hyvin vaikea. KK-hanke pyrkii löytämään ko. henkilöiden asuttamiseen pitkäaikaisia ratkaisuja.

 

Asunnot:

-Etsitään Tampereelta hajasijoitettuja, edullisia asuntoja välivuokrattavaksi.
-ViaDia tekee asunnon omistajan kanssa vuokrasopimuksen.
-ViaDia tekee oman vuokrasopimuksen vuokralaisen kanssa.
-Tarjoamme sosiaalista kuntoutusta ja mielenterveyden tukimuotoja elämänlaadun parantamiseksi.
-Jokaiselle tehdään oma kuntoutussuunnitelma ja käydään keskusteluja säännöllisesti.

 

Hankkeen tavoite:

Näistä kohderyhmistä Kadulta kotiin-hanke pyrkii tavoittamaan ja asuttamaan  30-35 henkilöä joista n. 16 henkilöä onnistuu asumisessa ja saa pysyvän vuokrasopimuksen.

  1. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa ja testata matalan kynnyksen uudenlaista, hajasijoitetun välivuokra-asuttamisen mallia, kadulla asuville pitkäaikaisasunnottomille Tampereella. Hankeessa etsitään erityisesti niitä henkilöitä, jotka eivät käytä viimesijaisiakaan sosiaalipalveluita.
  2. Välivuokra-asumisen toteuttaminen ja mallintaminen haasteelliselle kohderyhmälle osaksi asunnottomuustyötä. Mallin tulosten ja tuotosten levittäminen valtakunnallisten asunnottomuusverkostojen portaalin (asuntoensin.fi) verkkojulkaisuksi.
  3. Kohderyhmän henkilöt saavat mahdollisuuden ja valmiuksia itsenäiseen asumiseen ja arvokkaaseen loppuelämään.

 

Vaikutukset:

Oman asunnon saaminen nostaa ihmisen elämänarvoa. Asunnon ja tarvittavan tuen avulla, näillä ihmisillä on mahdollisuus olla osa yhteiskuntaa ja tuntea itsensä osallisiksi ja hyväksytyiksi. Myös mahdollisuudet työllistyä kasvavat ja tyytyväisyys paranee useilla elämän osa-alueilla. Pitkällä aikavälillä hanke vähentää asunnottomuuden aiheuttamia paineita ympäristölle ja myös vähentää yhteiskunnalle aiheutuvia kuluja.

Resurssit: Projektipäällikkö 20% työaika. Yksi sosionomi ja kaksi mielenterveys- ja päihdepuolen lähihoitajaa.
Lisätietoja: pirkanmaa(at)viadia.fi

Olemme hakeneet Ak-rahoitusta, jonka olemme saaneet. Ak-avustus on kohdennettua toiminta avustusta.

Viadia_logo

Hankeohjaaja

Asumissosiaalinen työ

Teemu Karppinen
Puh.050 359 0169
teemu.karppinen(at)viadia.fi

Viadia_logo

Hankeohjaaja

Asumissosiaalinen työ

Matti Heikkinen
Puh. 050 511 7966
matti.heikkinen(at)viadia.fi

Viadia_logo

Hankeohjaaja

Asumissosiaalinen työ

Kirsi Ohvo
Puh. 050 570 4970
kirsi.ohvo(at)viadia.fi

Hanketta tukemassa: