TAI
TO

Sanan pala

Teemme vankilatyötä mm. Kylmäkosken ja Vanajan vankiloissa. Jumalanpalveluksia käymme pitämässä kummassakin vankilassa keskimäärin kerran kuukaudessa.

Kylmäkoskella on toteutettu Alfa-kursseja, jotka avaavat kristinuskon perusteita opetuksen, keskustelun ja rukouksen avulla. Kursseja on toteutettu kerran vuodessa, koska kurssilaiset ovat Alfan jälkeen toivoneet syventävää kurssia. Vuoden 2017 kevätkauden osallistuimme päihteettömän osaston Kalterit taakse-ohjelman Kritoa tukevaan kristilliseen ryhmä- ja yksilökeskeisen päivän ohjelmaan kerran viikossa. Myös muita yksilö- tai tukihenkilötapaamisia on ollut. Nämä yhteistyömuodot jatkuvat edelleen.

Sekä ryhmä-, että yksilökeskustelut antavat mahdollisuuden tutustumiseen ja sen myötä myös koevapausajan sekä vapautumisen jälkeisen ajan suunnitelmissa tukemiseen. Yhtenä mahdollisuutena ovat myös jatkopolut Via Dia Pirkanmaan asumispalveluihin, työtoimintaan, yhteisöllisyyteen ja/tai ruoka-apuun päihteettömyyttä tukevassa ympäristössä ViaDia torilla.

Psykiatrinen sairaanhoitaja

Marita Mäntynen
050 576 4847
marita.mantynen@viadia.fi

Toimenkuva 1

Matti Meikäläinen
040 123 4567
matti.meikalainen@viadia.fi

Toimenkuva 2

Matti Meikäläinen
040 123 4567
matti.meikalainen@viadia.fi